Conferința "Inovare prin politici de cercetare și învățământ superior"

Universitatea Politehnica București, clădirea Rectoratului, Amfiteatrul ”Radu Voinea” (sala AN010),
14 mai 2014


Sesiune de deschidere

  • Remus PRICOPIE, Ministrul Educației Naționale
  • Călin POPESCU TĂRICEANU, Președintele Senatului României

Introducere în tema conferinței


Sesiunea 1: Politici publice fundamentate in învățământul superior
Prezentarea rezultatelor proiectului ”Politici publice fundamentate în învățământul superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României” SMIS 34912 și sustenabilitate în dezvoltarea politicilor publice din învățământul superior;


Sesiunea 2: Internaționalizarea învățământului superior, cercetării, dezvoltării și inovării
Prezentarea proiectului ”Internaționalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ superior de calitate (IEMU)” ID 136180


Prezentarea proiectului “Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României (INCD)” SMIS 37609;


Sesiunea 3: Culegerea datelor și fundamentarea politicilor publice în învățământul superior și cercetare-inovare
Prezentarea proiectului „Eficientizarea procesului de monitorizare electronică a datelor privind activitățile și infrastructurile din domeniul cercetării și dezvoltării, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi necesarul informațional al beneficiarilor serviciilor MEN” SMIS 37678;


Prezentarea proiectului “Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă” ID141278;


Galerie poze